Deiva Marina

A | 28 Nov 2015

Advent, Advent. In Deiva Marina, das erste Lichtlein brennt.

IMG_20151128_164150IMG_20151128_163257IMG_20151128_151934IMG_20151128_145952IMG_20151128_163612_1IMG_20151129_162358

0093 Deiva Marina
Position: geo:44.21454,9.519525?z=15
http://osmand.net/go?lat=44.21454&lon=9.519525&z=15

IMG_20151128_120030